Tramita la subvenció de fins a 500€ per a la compra d'una bicicleta a Sant Cugat

list a: Mobilitat sostenible Quan:

ACTUALITZACIÓ a 2/09/2020

L'Ajuntament de Sant Cugat acaba de publicar les subvencions mediambientals 2020, adaptades a les noves polítiques d'emergència climàtica. 

Entre les noves línies de subvenció s'ha incorporar una ajuda del 50% del cost d'adquisició d'una bicicleta o bicicleta elèctrica, amb un topall màxim de 500€ de subvenció, i fins a agotar una partida de 15.000€ (amb possible ampliació posterior segons les sol·licituds rebudes)

Si vols comprar la bicicleta a VAIC-La vida en bici i que et tramitem la subvenció pots fer-ho ara mateix!:

Tramitar subvenció

Les condicions es recullen detalladament en aquest enllaç però us en fem un resum per tal de facilitar-vos la feina!:

1. Qualsevol comerç de bicicletes pot demanar la subvenció omplint juntament amb l’interessat/da el model corresponent de sol·licitud i aportant un pressupost o factura per la compra d’una bicicleta elèctrica fins el 15/09/2020. Després del 15/09/2020 no s’admetran més sol·licituds de subvencions.

2. Cal omplir una sol·licitud per cada persona que vol comprar una bicicleta. En cas d’haver comprat ja la bicicleta, només s’acceptaran factures amb data posterior a la publicació al BOPB de les subvencions, és a dir des del 27/07/2020.

3. Els titulars de compra de les bicicletes han de ser residents al municipi i es verificarà la seva adreça i data i lloc d’empadronament  per l’atorgament dels punts específics segons la distància on viuen respecte el nucli/estacions FGC. Han de ser persones físiques, no empreses ni entitats.

4. Cal especificar la tipologia de bicicleta, característiques tècniques i l’import total de la bicicleta (no es poden afegir complements de la bici). Recordeu que l’ajut és un màxim 500 euros sense superar el 50% del cost de la bicicleta.

5. Les subvencions no s'atorguen per ordre d'entrada sinó en base a unes puntuacions a partir dels criteris recollits a la pàgina 41 de les bases de la convocatòria. Les puntuacions de cada subvenció tenen uns criteris generals i específics en funció de la sol·licitud i que s’ordenen de major a menor puntuació. No està garantida l’obtenció de l’ajut per la compra de la bicicleta fins que s’acabi el període de sol·licituds i es faci el recompte i puntuacions totals així com la revisió de la documentació aportada que sigui correcta. El repartiment dels ajuts es farà per ordre de puntuació obtinguda (*) fins a exhaurir la partida assignada.

6. Els comerços no apliquen el descompte en la compra de la bicicleta perquè la subvenció s’atorgarà directament al titular/sol·licitant que compra la bicicleta. El sol·licitant de la compra de la bicicleta rebrà la notificació de l’atorgament o no de la subvenció. El comerç vendrà la bicicleta al seu preu normal i té temps fins al 31/12/2020 per presentar la factura. Per tant, si algú valora comprar una bicicleta únicament en funció que li donin la subvenció el que hauria de fer és presentar la sol·licitud juntament amb un pressupost de la bicicleta en la qual té interès.

7. Cal tenir present que l'Ajuntament podrà trigar fins a 3 mesos a resoldre l'atorgament de la subvenció, a partir del 15 de setembre de 2020.

(*) Criteris de puntuació

- Interès general de l'activitat al municipi: 25 punts.

- Dificultat d'executar les activitats sense subvenció: 25 punts.

- Sinèrgia de l'actuació de canvi de model de mobilitat amb els 5 reptes de la Declaració d'Emergència Climàtica (5 punts per repte). Com que es relaciona amb 2 reptes (transició energètica i transició cultural i canvi d'hàbits) la puntuació serà sempre de 10 punts.

- Distància de la zona residencial al nucli i les estacions de FGC. Barris perifèrics (La Floresta, Les Planes, Miras-sol, Can Barata i Sol i Aire): 10 punts; Centre ciutat ubicat dins Zona de Baixes Emissions: 7 punts; Altres zones: 5 punts.

- Tipus de vehicles de mobilitat: Bicicleta convencional o de càrrega: 5 punts; bicicleta elèctrica 10 punts. En aclariment posterior a presentació de bases l'ajuntament deixa fora de la subvenció els patinets tant convencionals com elèctrics.

- Estar adherit a la Declaració d'Emergència Climàtica: 5 punts. Ho pots fer aquí si encara no ho has fet.

TRAMITAR SUBVENCIÓ