La gran majoria de bateries són de Liti-ió, com la majoria d’aparells electrònics portàtils, ja que es tracta de la tecnologia actualment amb un millor equilibri entre densitat energètica i preu.  Les primeres bicicletes elèctriques funcionaven amb bateries de plom que feien pujar el pes de la bicicleta a més de 40kg.

Segons la majoria de fabricants la vida útil d’una bateria de Liti-ió oscil·la entre els 500 i els 1.100 cicles complets de càrrega. En aquest sentit, a nivell teòric, un ciclista que utilitza la bicicleta diàriament per fer uns 15km i realitza l’equivalent a dues càrregues completes setmanals podria fer servir la bateria durant uns 10 anys. A la pràctica però cal tenir en compte que igual com passa amb altres aparells, la bateria va patint un lleuger desgast anualment amb independència de la utilització que alguns fabricants quantifiquen en fins a un 5%, de manera que no és estrany que hagi perdut una part significativa de la capacitat passats 4 o 5 anys, tot i seguir funcionant.

Quin és el temps de càrrega d’una bateria?

El temps d’una càrrega completa varia sobretot depenent de la capacitat total de la bateria, del seu voltatge i del transformador. De manera orientativa les potències de càrrega oscil·len entre 50 i 150W, i els temps de càrrega entre 2,5 i 4 hores. En tot cas, la majoria de fabricants faciliten aquesta informació. Una vegada la càrrega està completa la majoria de transformadors deixen de consumir de manera que no hi ha cap problema en deixar la bateria carregant durant la nit.

Quant pesa una bateria?

Les bateries de major capacitat també pesen més, amb diferències que poden arribar als 3 o 4 kg. En aquest sentit, el més recomanable és ajustar la mida de la bateria al tipus d’ús majoritari que es vulgui realitzar de la bicicleta.

Quin manteniment he de fer a la bateria?

Us en deixem alguns consells de manteniment, però recomanem consultar el manual d’instruccions facilitat per cada fabricant per saber de manera més precisa quines són les atencions que ha de rebre cada bateria.

  • Abans del primer ús, fer una càrrega fins al 100%, sempre que no vingui del tot carregada de fàbrica.
  • Carregar les bateries amb freqüència sense esperar que es descarreguin del tot. No cal fer-ho després de cada ús, però cal tenir en compte que la bateria treballa una mica millor quan es troba per sobre del 50%.
  • Guardar sempre les bateries en llocs secs i ventilats a una temperatura d’entre 10 i 30ºC. Durant l’hivern, quan fa molt fred es recomana guardar les bateries dins de casa si la bicicleta s’aparca en un garatge o traster.
  • Si es preveu no utilitzar la bateria durant molt de temps, l’ideal és deixar-la amb un nivell de càrrega entre un 50 i un 60%, ni molt buida ni completament carregada. A més, cal realitzar una càrrega completa com a mínim cada 3 mesos.