Es recomana realitzar una revisió després dels primers 200km per tal de fer els primers reajustaments, especialment, revisar el collament de la tornilleria i la tensió del cablejat de frens i canvis.