Et deixem alguns consells que has de tenir en compte:

  • Cal portar les rodes ben inflades per tal d’allargar la vida de la coberta, evitar punxades i guanyar seguretat en la conducció. Si la vostra manxa té manòmetre, cal inflar fins a la pressió recomanada pel fabricant i que es troba generalment escrita la lateral de la coberta de la roda en BAR o PSI. Si no tens manòmetre, n’hi ha prou de veure que pressionant la coberta pels laterals pràcticament no es deforma.
  • Cal tenir cura que la bicicleta no estigui massa bruta, especialment el conjunt plats-pinyons-cadena i les llantes allà on freguen les pastilles de fre. Cal fer periòdicament una neteja a fons de la bicicleta, extraient amb desengreixant i sabó les restes adherides i plenes de pols de la cadena i el sistema de transmissió. Per a un ús quotidià de ciutat, es recomana realitzar una neteja a fons cada 3 o 4 mesos.
  • Com a mínim, després de netejar-la, cal greixar els punts de fricció, molt especialment la cadena.