renting bici electrica mensual subscripcio robatori

El nostre rènting flexible de bicicleta elèctrica!

TOT INCLÒS per només 45€/mes


Gaudeix d'una bicicleta elèctrica sense preocupar-te de tenir-la sempre a punt i amb la traquil·litat d'una assegurança de robatori!


Manteniment preventiu gratuït cada 6 mesos o 750km, el que es compleixi abans

Garantia mecànica completa (1)

Bicicleta de substitució (2)

Casc, cadenat de seguretat i carregador inclosos

Assegurança de responsabilitat civil 

  • Responsabilitat civil del conductor de la bicicleta fins a 150.000 €
  • En cas d'invalidesa o mort del conductor fins a 6.000 € 
  • En cas de danys personals fins a 2.000 € en despeses mèdiques 
  • Defensa jurídica sense límit, per exemple en cas de ser danyat per tercers. 
  • Assistència en ruta en cas d’accident a través del RACE per ser retornat, al lloc de feina, al domicili o a l'hospital en cas de ser necessari. 

Assegurança de robatori (3)

  • Aparcament a via pública utilitzant cadenat proporcionat per VAIC lligat a element fix entre les 7h i les 21h
  • Dins de recinte d’accés restringit entre les 21h i les 7h amb cadenat proporcionat per VAIC lligat a element fix 

IVA inclòs

Consulta models de bicicletes disponibles: elèctrica plegable, elèctrica de passeig, plegable mecànica

ARA OFERTA pel 10è aniversari de VAIC!

3 primers mesos de permanència, i després pots cancel·lar quan vulguis!

Per a persones residents al Vallès, que no treballin com a repartidores, fins a agotar existències(1) El contracte inclou la garantia mecànica completa, és a dir, qualsevol reparació sobrevinguda deguda a l'estat de la bicicleta i al seu normal ús, i sempre que no hi hagi una irresponsabilitat directa del client en l'avaria. S'ha d'acordar entre les dues parts la idoneïtat i el moment per realitzar la reparació, dins d'un termini màxim de 72 hores des que l'arrendatari ho comuniqui a l'arrendador. En cas que hi hagi responsabilitat de l’usuari per haver-ne realitzat un mal ús, es realitzaran a petició de l’arrendatari les reparacions necessàries i es cobraran en funció del servei segons el preu de mà d'obra vigent al taller de VAIC.

(2)  Bicicleta elèctrica urbana de substitució. No es garanteix que es pugui disposar d’una bicicleta amb les mateixes prestacions i accessoris. Si la persona usuària no vol la bicicleta de substitució oferta, VAIC es compromet a tenir la bicicleta llesta en un termini màxim de 72 hores des del moment de l’entrega, sempre que es tracti d’operacions de manteniment derivades d’un ús normal.

(3) Si es contravenen aquestes condicions quedarien fora de la cobertura per robatori. L'arrendatari està obligat a presentar una còpia de la denúncia amb tota la documentació a VAIC en un termini no superior a 72 hores. En el cas que se superi aquest termini o la documentació sigui incompleta, l'arrendatari assumirà íntegrament el cost de tot el material sostret. En el cas que l'arrendatari presenti tota la documentació dins el termini de les 72 hores, l'arrendatari únicament haurà d'assumir el cost de la fiança en concepte de franquícia de l’assegurança de robatori.

group_work Consentiment de cookies