No. Les bicicletes de pedaleig assistit tenen un motor de 250W de potència màxima, tal com restringeix la normativa a Europa, i únicament disposen de motors de potències superiors, generalment de 350 o 500W, aquells models que permeten arribar fins a 45 km/h i que cal matricular com a ciclomotors.

Generalment, la potència del motor ens dona una idea de la velocitat que ens pot arribar a donar la bicicleta, i lògicament del seu consum. Així doncs, normalment una bicicleta amb motor de 350W tindrà com a únic avantatge poder assistir el ciclista fins a velocitats majors (45km/h).

La potència, però, no és una bona referència per a conèixer la força que tindrà l’assistència elèctrica per a superar les pujades, sinó que  cal fixar-se  amb el parell motor (Nm).